Pomôžeme aj Vám s účtovníctvom? 

 Oslovte nás, profesionálne sa postaráme o všetky daňové povinnosti 

 Aké účtovníctvo si vybrať pri začatí podnikania? 

 Zabezpečíme profesionálne účtovníctvo pre Vaše pohodové podnikanie 

 Pomôžeme aj Vám s účtovníctvom? 

 Oslovte nás, profesionálne sa postaráme o všetky daňové povinnosti 

 Aké účtovníctvo si vybrať pri začatí podnikania? 

 Zabezpečíme profesionálne účtovníctvo pre Vaše pohodové podnikanie 

Kto sme a prečo radi zastrešíme
aj Vaše účtovníctvo

Spoločnosť TAX-house, s.r.o. prešla rôznymi vývojovými štádiami. Už v roku 1992 začal Ing.Otakar Karásek podnikať ako SZČO.

Po roku prijal prvého zamestnanca a s pribúdajúcimi zákazkami ďalších a ďalších. Spolu s prijímaním zamestnancov rástol aj počet našich spokojných zákazníkov. Preto sme sa zmenili na spoločnosť s ručením obmedzeným.

V súčasnosti ju tvorí kolektív 9-tich spolupracovníkov poskytujúcich služby na princípe špecializácie pre jednotlivé činnosti v oblasti daňového poradenstva, miezd, účtovníctva, daní a ostatných ekonomických služieb.


Kto sme a prečo radi zastrešíme
aj Vaše účtovníctvo

Spoločnosť TAX-house, s.r.o. prešla rôznymi vývojovými štádiami. Už v roku 1992 začal Ing.Otakar Karásek podnikať ako SZČO.

Po roku prijal prvého zamestnanca a s pribúdajúcimi zákazkami ďalších a ďalších. Spolu s prijímaním zamestnancov rástol aj počet našich spokojných zákazníkov. Preto sme sa zmenili na spoločnosť s ručením obmedzeným.

V súčasnosti ju tvorí kolektív 9-tich spolupracovníkov poskytujúcich služby na princípe špecializácie pre jednotlivé činnosti v oblasti daňového poradenstva, miezd, účtovníctva, daní a ostatných ekonomických služieb.


Kto sú naši klienti?

Fyzické osoby

Staráme sa o účtovníctvo a daňové poradenstvo pre fyzické osoby podnikateľov (živnostníkov) ako aj nepodnikateľov.

Právnické osoby

Vedieme kompletné účtovníctvo pre právnické podnikateľské subjekty malého a stredného rozsahu, platcom aj neplatcom DPH.

Nepodnikateľské subjekty

S dôverou zabezpečujeme účtovníctvo a poradenstvo pre nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, komposesoráty, ... .

Sme špecialisti
v účtovníctve a daňových zákonoch

Profesionálne vedenie účtovníctva

 • vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov,
 • spracovanie analytickej evidencie podľa požiadaviek zákazníka pri novovzniknutých spoločnostiach,
 • vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania s výkazmi pre správcu dane ako aj iné orgány (banky, poisťovne....),
 • účtovné poradenstvo,
 • účtovno-daňová optimalizácia,
 • mesačné passporty o výsledkoch hospodárenia zákazníka,
 • revízia a rekonštrukcia účtovníctva,
 • administratívna podpora vypracovania prvotných dokladov (faktúr, cest. príkazov, PPD, VPD....)
 • spracovanie podnikateľských zámerov,
 • prognózy hospodárenia.

Mzdová agenda pre Vaše podnikanie

 • Vedenie mzdovej a personálnej agendy (vrátane komunikácie s orgánmi zdravotného a sociálneho poistenia),
 • Registrácia zamestnávateľa na všetky poisťovne,
 • Registrácia zamestnancov (prihlásenie aj odhlásenie),
 • Spracovanie miezd z podkladov zákazníka (výpočet dane zo ZČ, odvodov a iných zrážok),
 • Spracovanie výkazov a hlásení na príslušné orgány a ich následné odoslanie,
 • Štatistické výkazy,
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti,
 • Vypracovanie výstupov zo spracovania miezd pre potreby zákazníka a jeho zamestnancov,
 • Poradenstvo v oblasti zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov na práce do zahraničia.

Daňové poradenstvo pre úspešné podnikanie

 • Daňovým poradenstvom si zákazníci optimalizujú výšku daní v súlade s platnými zákonmi a znižujú riziká pri daňových a iných kontrolách.
 • Daňové poradenstvo v oblastiach
 • Daň z príjmov fyzických aj právnických osôb
 • DPH
 • Daň z motorových vozidiel
 • Spotrebné dane
 • Daň z nehnuteľností – miestne dane (a poplatky)
 • Zastupovanie klientov pred správcom dane v daňovom konaní a daňových kontrolách,
 • Daňový audit,
 • Pri riešení problémov poskytujeme v oblasti daní a daňového práva odbornú pomoc certifikovaného daňového poradcu s 25 ročnou praxou.

80000

zaúčtovaných dokladov ročne


600

ročne podaných daňových priznaní


27

rokov skúseností


9

špecialistov pre Vás

Radi Vás privítame v naších priestoroch

Odpovede na najčastejšie otázky o účtovníctve

 • Oplatí sa zamestnať vlastného účtovníka?

  Samotný interný pracovník môže ručiť za škodu, ktorú spôsobí svojmu zamestnávateľovi len maximálne do výšky 3 priemerných mesačných platov.

  Pri externom spracovaní účtovníctva je ručenie za pokuty a prípadné sankcie plne na pleciach účtovnej spoločnosti.

  Čo teda získate pri externom spracovaní účtovníctva?

  1. Ušetrené prevádzkové náklady na interného účtovníka (počítač, softvér, školenia, kancelária...)
  2. Odbornosť, ktorú si držíme roky vďaka interným aj externým školeniam, ktoré absolvujú naši zamestnanci.
  3. Stabilnosť – odpadá Vám problém s fluktuáciou zamestnancov v tejto oblasti. Všetko je na našich pleciach.
  4. Celé Slovensko – účtujeme spoločnosti z Bratislavy, Dunajskej stredy, Brezna, Zvolena ... nie je dôležité kde máte sídlo, všetko je vecou dohody a komunikácie.
  5. U nás je spracovávaná agenda na princípe špecializácie. Preto každú prácu vykonáva odborník v danej oblasti.
  6. Osobný prístup – klienti sú pre nás tí najdôležitejší pri našej práci. Preto ich spokojnosť je naším najlepším ocenením
 • Živnosť alebo "sročka"?

  Pri rozhodovaní či chcete podnikať ako SZČO alebo ako právnická osoba treba zvážiť veľa skutočností.

  Prvotne sa môže javiť, že „sročka“ je po daňovej stránke výhodnejšia, nakoľko je iba 21% daň z príjmu. Treba však vziať do úvahy aj skutočnosť, že ak si chcete vyplatiť zisk zo svojej vlastnej firmy musíte myslieť aj na daň z dividend, ktorá je od roku 2017 vo výške 7%.

  Čo je spolu s daňou z príjmu právnických osôb = 28%.

  Veľkým výdavkom u živnostníkov sú samotné odvody, čo pri „sročke“ odpadá. Na druhej strane už niekoľko rokov platí, že je možné si uplatniť u živnostníka 60% paušálny výdavok. Čo je to? Oplatí sa to pre Vás ?

  To závisí na viacerých konkrétnych faktoroch – preto to prejednáme s každým zákazníkom pri osobnom stretnutí.

 • Dá sa ušetriť na spracovaní účtovníctva?

  Pri šetrení výdavkov sa častokrát šetrí na nesprávnych miestach. Jedným z nich je aj účtovník/účtovníčka. Šetrenie týchto typov výdavkov sa síce z krátkodobého hľadiska môže zdať výhodné, ale pri prípadných kontrolách zo strany štátu na tom častokrát firmy niekoľko násobne prerobia. Počas celej našej činnosti sme videli viac prípadov, kedy pokuty a penále z dôvodu nesprávne zaúčtovania, zlého aplikovania zákona či posúdenia skutočností sa vyšplhali do vysokých čiastok.

  Odporúčame mať preto vždy kompletne, odborne a jasne spracované účtovníctvo.

  Ako sa aj zvykne hovorievať: „Nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci“.

  Pri účtovníctve ušetríte, ak venujte svoje účtovníctvo do rúk profesionálom.

Odpovede na najčastejšie otázky o účtovníctve

 • Oplatí sa zamestnať vlastného účtovníka?

  Samotný interný pracovník môže ručiť za škodu, ktorú spôsobí svojmu zamestnávateľovi len maximálne do výšky 3 priemerných mesačných platov.

  Pri externom spracovaní účtovníctva je ručenie za pokuty a prípadné sankcie plne na pleciach účtovnej spoločnosti.

  Čo teda získate pri externom spracovaní účtovníctva?

  1. Ušetrené prevádzkové náklady na interného účtovníka (počítač, softvér, školenia, kancelária...)
  2. Odbornosť, ktorú si držíme roky vďaka interným aj externým školeniam, ktoré absolvujú naši zamestnanci.
  3. Stabilnosť – odpadá Vám problém s fluktuáciou zamestnancov v tejto oblasti. Všetko je na našich pleciach.
  4. Celé Slovensko – účtujeme spoločnosti z Bratislavy, Dunajskej stredy, Brezna, Zvolena ... nie je dôležité kde máte sídlo, všetko je vecou dohody a komunikácie.
  5. U nás je spracovávaná agenda na princípe špecializácie. Preto každú prácu vykonáva odborník v danej oblasti.
  6. Osobný prístup – klienti sú pre nás tí najdôležitejší pri našej práci. Preto ich spokojnosť je naším najlepším ocenením
 • Živnosť alebo "sročka"?

  Pri rozhodovaní či chcete podnikať ako SZČO alebo ako právnická osoba treba zvážiť veľa skutočností.

  Prvotne sa môže javiť, že „sročka“ je po daňovej stránke výhodnejšia, nakoľko je iba 21% daň z príjmu. Treba však vziať do úvahy aj skutočnosť, že ak si chcete vyplatiť zisk zo svojej vlastnej firmy musíte myslieť aj na daň z dividend, ktorá je od roku 2017 vo výške 7%.

  Čo je spolu s daňou z príjmu právnických osôb = 28%.

  Veľkým výdavkom u živnostníkov sú samotné odvody, čo pri „sročke“ odpadá. Na druhej strane už niekoľko rokov platí, že je možné si uplatniť u živnostníka 60% paušálny výdavok. Čo je to? Oplatí sa to pre Vás ?

  To závisí na viacerých konkrétnych faktoroch – preto to prejednáme s každým zákazníkom pri osobnom stretnutí.

 • Dá sa ušetriť na spracovaní účtovníctva?

  Pri šetrení výdavkov sa častokrát šetrí na nesprávnych miestach. Jedným z nich je aj účtovník/účtovníčka. Šetrenie týchto typov výdavkov sa síce z krátkodobého hľadiska môže zdať výhodné, ale pri prípadných kontrolách zo strany štátu na tom častokrát firmy niekoľko násobne prerobia. Počas celej našej činnosti sme videli viac prípadov, kedy pokuty a penále z dôvodu nesprávne zaúčtovania, zlého aplikovania zákona či posúdenia skutočností sa vyšplhali do vysokých čiastok.

  Odporúčame mať preto vždy kompletne, odborne a jasne spracované účtovníctvo.

  Ako sa aj zvykne hovorievať: „Nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci“.

  Pri účtovníctve ušetríte, ak venujte svoje účtovníctvo do rúk profesionálom.

Stačí nám napísať,
spojíme sa s Vami

Kontaktujte nás
Prosím, vložte Vaše meno
Prosím, vložte Váš e-mail
Prosím, napíšte Vaše tel. číslo
Napíšte Vašu správu

TAX-house, s.r.o. | KOFES s.r.o.

Komenského 10D
974 01 Banská Bystrica

E-mail: pkarasek@kofes.sk

Telefón:
+421 484 125 911
+421 911 883 984

Termíny a súlad so zákonmi vedenej agendy sú našou prioritou spolu s ochotou vyhovieť požiadavkám každého zákazníka v súlade s platnými zákonmi.